Avaleht

Aeg on ressurss, mida osta ei saa, mis kaob ja mida juurde ei teki. Seetõttu on aja õige ärakasutamine äritegevuse tulemuslikkuse tõstmisel väga oluline. Selleks et oma potentsiaali antud vallas tõsta, vajab iga ettevõte pidevat ülevaadet oma tegevuse kohta. Selge ja korrektne raamatupidamine on siinkohal suureks abiks.

 

Finantsteenuste OÜ on loodud 2004 aasta kevadel eemärgiga:

§    võimaldada klientidel aega kokku hoida, et raamatupidamislike küsimuste asemel segamatult oma põhitegevusele keskenduda;

§    aidata klientidel lahti saada mõttest ja tundest, nagu nad oleksid maailma hõivatuimad inimesed;

§    kindlustada ettevõtte juhte raamatupidamisraportitega, mis oleksid abiks õigete juhtimisotsuste langetamisel;

§    pakkuda kvaliteetset raamatupidamisteenust, arvestades eelkõige klientide eripära ja soovidega

 

The feeling of being hurried is not usually the result of living a full life and having no time. It is on the contrary born of a vague fear that we are wasting our life. When we do not do the one thing we ought to do, we have no time for anything else- we are the busiest people in the world," Eric Hoffer.


Finantsteenuste OÜ on saanud struktuuritoetust summas 15 000kr projektile "Finantsjuhtimisalane täiendamine". Projekti daatumid 25.08.09-24.08.10.


© 2009 Finantsteenuste OÜ  : :   www.finantsteenuste.ee   : :  tel. (+372) 5171449